ธุรกิจของเรา

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำของไทย ผลิตแป้งที่มีความสะอาดปลอดภัยและมีคุณภาพสูง

Avatar

ส่งเสริม

ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลผลิตที่ดี และเติบโตไปพร้อมกับโรงงานอย่างยั่งยืน

Avatar

คัดคุณภาพ

คัดสรรมันสำปะหลังที่สะอาด มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต

Avatar

การผลิต

เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย พร้อมควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด

Avatar

บริการลูกค้า

บริการจัดส่งอย่างตรงเวลา พร้อมทีมงานดูแลหลังการขาย

12

ปีประสบการณ์

15

จำนวนพนักงาน

7

ไร่ส่งเสริม

345

ลูกค้าของเรา

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด