สะอาดทุกหัว เพื่อแป้งคุณภาพ รับประกันทุกผลิตภัฑณ์

กิ่งก้านใบเขียว หยั่งรากลึก ใหญ่โตสมบูรณ์

ปลูกมันแบบใหม่ ใส่เทคโนโลยี เพื่อวิถีที่ยั่งยืน

ใส่ใจดังครอบครัว เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต้นใบสมบูรณ์ หัวมันยิ่งสมบูรณ์ด้วยใส่ใจ

เก็บเกี่ยวสะอาด ผลิตภัฑณ์คุณภาพ

พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วต้อนรับวันใหม่อย่างเต็มกำลัง

ธุรกิจของเรา

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 220 ไร่ ณ บ้านถ้ำเต่า ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำของไทย โดยผลิตแป้งที่มีความสะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสวีเดน  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต และดำเนินตามแนวทางการพัฒนาการปลูกมัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของประเทศ ก่อเกิดเป็นวิถีที่ยั่งยืน

Avatar

ผลผลิตมากกว่า 6 ตันต่อไร่

ตอบโจทย์มันสำปะหลังผลผลิตสูง มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต

Avatar

การผลิต

เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย พร้อมควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด

Avatar

บริการลูกค้า

บริการจัดส่งอย่างตรงเวลา พร้อมทีมงานดูแลหลังการขาย

12

ปีประสบการณ์

212

จำนวนพนักงาน

999

ไร่ส่งเสริม

345

ลูกค้าของเรา

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด