กิจกรรมประชุมหมู่บ้านเปิดโครงการส่งเสริมฤดูกาล ปลายฝน ปี63

กิจกรรมประชุมหมู่บ้านเปิดโครงการส่งเสริมฤดูกาล ปลายฝน ปี63

            เมื่อเดือน กันยายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมไร่ ได้จัดกิจกรรมประชุมหมู่บ้าน เปิดโครงการส่งเสริมฤดูกาล ปลายฝน ปี63 เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการส่งเสริมปลูกมันสำปะหลัง ให้กับชาวไร่ส่งเสริมและชาวไร่มันสำปะหลังทั่วไป อีกทั้งยังแนะนำเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง อาทิเช่น การไถระเบิดดินดาน , ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก,ใช้ระบบน้ำหยด เป็นต้น  ในเขตพื้นทีส่งเสริม อ.ด่านขุนทด , อ.สีคิ้ว , อ.เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมด 33 หมู่บ้าน ชาวไร่เข้าร่วมประชุม รวม 465 ราย

Share this post:

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด