กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 3 มิถุนายน  2563 นำโดยคุณดำรง อินทรเสนา ที่ปรึกษาบริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด และคุณชนนี หนูบุตร ผู้จัดการประจำกลุ่มงานพลังงาน พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ 15 ไร่ ร่วมกับ คุณไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมทั้งหน่วยงานราชการและประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง บ้านซับน้ำเย็น ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

Share this post:

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด