กิจกรรมเข้าร่วมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ห้วยบงเกมส์” ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ห้วยบงเกมส์” ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 11-15 กันยายน 2563 บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ห้วยบงเกมส์” ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

Share this post:

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด