ผลิตภัณฑ์

Native Tapioca Starch

 
   Food Grade

   Industrial Grade

 

Modify Starch

 
   Food Grade

   Industrial Grade

 

Available in 25, 50 and 850 kg. /bag

 
ชื่อสินค้า: แป้งมันสำปะหลัง
การบรรจุหัวมัน: หัวมันสำปะหลังสด 1,200 ตัน/วัน
กำลังการผลิต: แป้งมันสำปะหลัง 350 ตัน/วัน
  ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด