สะอาดทุกหัว เพื่อแป้งคุณภาพ รับประกันทุกผลิตภัฑณ์

กิ่งก้านใบเขียว หยั่งรากลึก ใหญ่โตสมบูรณ์

ปลูกมันแบบใหม่ ใส่เทคโนโลยี เพื่อวิถีที่ยั่งยืน

ใส่ใจดังครอบครัว เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต้นใบสมบูรณ์ หัวมันยิ่งสมบูรณ์ด้วยใส่ใจ

เก็บเกี่ยวสะอาด ผลิตภัฑณ์คุณภาพ

พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วต้อนรับวันใหม่อย่างเต็มกำลัง

Our Business

Ratchasima Green Energy Company Limited is one of Thailand’s leading tapioca starch producers, with the production of clean, safe and high-quality starch.

Avatar

Promotion

Helping the farmers to have good products and to sustainably grow alongside the factory.

Avatar

Quality

Selecting clean and quality tapioca to be put in the production process.

Avatar

Production

Choosing to use modern production technologies with close quality control.

Avatar

Customer Service

Providing punctual delivery services, with an aftersales service team.

12

Years
of experience

15

Number
of Employee

7

Contact Farming

345

Currently Customer

Ratchasima Green Starch Co., Ltd.