เกี่ยวกับเรา

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด

เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มมิตรผล (เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based)
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 17 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต โดยควบคุม
การผลิตอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมาย ส่งมอบทันเวลา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และดำเนินตามแนวทางการพัฒนาการปลูกมัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของประเทศ เกิดก่อเป็นวิถีที่ยั่งยืน

เหตุการณ์สำคัญ

2553 : การร่วมทุนกันระหว่างบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)
เพื่อจัดตั้งบริษัท สุรินทร์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเอทานอล ที่ผลิตมาจากหัวมันสำปะหลังสด

2555 : ย้ายสถานที่ก่อตั้งโรงงานมาอยู่ที่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง

2563 : ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด เพื่อให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์

SMART FARM

WE encourage the planting of cassava to both quantity and quality to achieve
a Sustainable Farm and Factory

MANUFACTURING

The production technology is from Sweden;
it is a highly efficient technology with reduction of water in the production process.

NATIVE STARCH

By controlling the production, quality, safety and compliance with the law.

BACK TO TOP