ผลิตภัณฑ์ของเรา

แป้งมันสำปะหลัง (Native tapioca starch)

มีคุณสมบัติให้ความเหนียว ใส สามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา ฯลฯ

ขนาดบรรจุภัณฑ์

25 kgPP/PE,PB/PE
50 kgPP/PE
850 kgPP/PE

อายุผลิตภัณฑ์ : 24 เดือน

การจัดเก็บ : เก็บในที่แห้ง และมีที่การระบายอากาศที่ดี

Product Specification:

Item FOOD GRADE INDUSTRIAL GRADE METHOD
Moisture (%) ≤ 13.0 ≤ 13.0 EC-Method 1999/79
Starch Content (%) ≥ 85.0 ≥ 85.0 EC-Method 1999/79
Whiteness (%) ≥ 90.0 ≥ 90.0 KETT C-130
pH 4.5 - 7.0 4.5 - 7.0 TISI 274-2521
SO2 (ppm.) ≤ 30 ≤ 100 In-house Method based on Iodometric Titration Method
Viscosity (BU) ≥ 650 ≥ 650 6% DS by Brabender
Ash (%) ≤ 0.20 ≤ 0.25 TISI 274-2521
Pulp (cm3/50g) ≤ 0.20 ≤ 0.20 TISI 274-2521
Fineness (%) ≥ 99.0 ≥ 98.0 TISI 274-2521

BACK TO TOP