ใบรับรอง

ISO9001

GMP -SGS

GMP-กรมวิชาการเกษตร (E)

HACCP-SGS

HACCP-กรมวิชาการเกษตร (E)

HALAL Certification (E)

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด