ผลิตภัณฑ์

"เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นผู้นำการผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง
โดยควบคุมการผลิตอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
สอดคล้องกับกฎหมาย ส่งมอบทันเวลา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”

นอกจากผลิตภัณฑ์บรรจุถุงขนาด 25 กก.  50 กก. และ 850 กก.  ทางบริษัทฯ ยังรับบรรจุถุงตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย
โดยยังคงความสะอาด คุณภาพของแป้งมัน และมาตรฐานเดียวกัน


มาตราฐานคุณภาพระดับสากล 

 

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด